Ordförande
    Maria Norbäck  tel  0703328870 e-post
Vice ordförande
   Mille Wulff tel 0560 30033  mobil 073 0495491 e-post 
Sekreterare
     Sonja Amneteg  tel 0560 31241 e-post
Kassör
     Solveig Nilsson  tel 0560 13065  e-post
Ledamöter
     Ellinor Henriksson
    Lena Anden-Malmberg
Ersättare
     Sofia Blom
     Knut Larsson
Valberedning
     Sophia Wimmerstedt
     Hans Forsbäck
Ansvarig för hemsidan
     Ingrid Andersson  tel 0706002398 e-post